Offshore industrie

Mammoet’s werk voor de offshore industrie omvat het veilig uitvoeren van uitzonderlijke transporten over land en water, load-ins en load-outs, het laden en lossen van schepen en het assisteren bij de bouw van grote en zware constructies, zoals productieplatforms en FPSO’s (Floating Production, Storage and Offloading Vessel).

Deze diensten sluiten naadloos aan op de trend binnen de offshore industrie om productieplatforms voor olie en gas vrijwel geheel aan land af te bouwen, alvorens ze naar hun definitieve plaats op zee te transporteren.

Een kostenbesparende aanpak die Mammoet faciliteert met alle denkbare transportmiddelen, kranen en speciaal materieel, zoals het zelfontwikkelde push-up systeem, waarmee we complete platforms en andere zaken opvijzelen.

Andere diensten zijn het op zee bevestigen en verankeren, wegen, ballasten, vijzelen, plaatsen en verplaatsen van zware of grote objecten, zoals kleine boortorens, en het bieden van op- en overslagmogelijkheden.

offshore (2).jpg