Academy

Om de professionele vaardigheden op het gewenste hoge niveau te houden, exploiteert Mammoet sinds 2002 een eigen Academy voor technische specialisten. Zij worden hier opgeleid om te voldoen aan de zeer strenge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en klantgerichte kwaliteitseisen. De opleidingen worden verzorgd door docenten die het klappen van de zweep in de praktijk kennen.

Opleidingen ook voor derden
Mammoet heeft besloten om de interne opleidingen en trainingen ook voor derden open te stellen. De laatste jaren heeft elk bedrijf, ook het uwe, te maken met steeds meer en steeds strengere kwaliteitseisen en veiligheidsnormen. Dat leidt tot een toenemende vraag van buitenaf naar (bij)scholing om aan deze normen en eisen te kunnen blijven voldoen. En waar kunt u dat beter dan bij de specialist die, ook onder de meest extreme omstandigheden, veilig en verantwoord werken vooropstelt.

Compleet geoutilleerd
De trainingen en opleidingen vinden plaats op het Mammoetcomplex in Hoogvliet. Daar heeft Mammoet een speciaal terrein aangelegd, dat is gecertificeerd door het DNV en is voorzien van alle noodzakelijke middelen voor deze opleidingen en trainingen. Inclusief vakbekwame docenten die de kandidaten, behalve kennis en vakvaardigheden, ook nog een stukje persoonlijke ontwikkeling proberen mee te geven.

Bezoek ook de website van Mammoet Academy.