Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds de oprichting is Mammoet zich bewust van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de haar medewerkers en de maatschappij. We willen een verantwoordelijke onderneming zijn in de ruimste zin van het woord, Mammoet heeft oog voor de omgeving en streeft naar een optimale balans tussen milieu, maatschappij en winstgevendheid.

Mammoet wil haar invloed op het milieu verminderen door bewustzijn te creëren onder de medewerkers en zich te richten op technische innovatie en hierdoor een modern machinepark met de best mogelijke prestaties op milieugebied te waarborgen.

Wereldwijd is Mammoet betrokken bij diverse maatschappelijke projecten en initiatieven. Dit varieert van het ondersteunen van lokale sportverenigingen tot het samenwerken met internationale organisaties. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven vanuit onze medewerkers. Mammoet wil bijdragen aan een betere en duurzame wereld.

MVO (1).jpg