Veiligheid en Kwaliteit (SHE-Q)

SHE-Q

Bij Mammoet Benelux zijn wij overtuigd van een “Full Compliance-cultuur”, waarin veiligheid, gezondheid, milieuvraagstukken en kwaliteit in al onze activiteiten de hoogste prioriteit hebben. Mammoet’s bedrijfsbrede managementsysteem voor veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (SHE-Q) moet dit garanderen. Het SHE-Q-systeem geeft onze medewerkers alle noodzakelijke middelen om voor al onze activiteiten veilige werkmethoden te creëren, te herzien, te verbeteren en te documenteren.

 

SHE-Q is een fundamenteel en integraal onderdeel van de dagelijkse activiteiten binnen Mammoet. Dit wordt voortdurend gecommuniceerd naar onze medewerkers door middel van trainingsprogramma’s en publicaties. Onze interne en externe trainingprogramma’s vormen een essentiële bijdrage aan de voortdurende verbetering die we nastreven om NUL ongelukken en incidenten te bereiken.

We verlangen van al onze medewerkers, aannemers, onderaannemers, bezoekers en andere personen die op enigerlei wijze bij onze werkzaamheden betrokken zijn, dat ze zich aan dit systeem conformeren door ons beleid te respecteren en zich, indien van toepassing, aan onze procedures te houden en inzien dat ook zij een juridische en morele verantwoordelijkheid dragen tegenover zichzelf en anderen.

De medewerkers zijn ons grootste goed. Het waarborgen van hun veiligheid gaat verder dan de implementatie van en het voldoen aan voorschriften, beleidsregels, procedures en veiligheidsaudits. Bovendien houdt ons streven naar veiligheid niet op bij onze medewerkers. Het strekt zich ook uit naar iedere andere persoon die direct of indirect bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken is.

Mammoet Benelux is zeer trots op zijn lange geschiedenis van verbeteringen op alle gebieden van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Wij herzien regelmatig onze bedrijfsprocessen om deze gelijke tred te laten houden met de vereisten van vandaag en morgen. Hiermee is niet alleen onze manier van werken gediend, het is ook goed voor onze marktpositie. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij zo in onze dynamische markt ook concurrentievoordeel behalen.

Veiligheids-, gezondheids- en milieukwesties zijn onze eerste prioriteit. Uiteraard zijn kwaliteit, productiviteit en het laag houden van kosten kernwaarden van ons bedrijf, maar niet ten koste van de veiligheid, gezondheid en het milieu. Door training, ontwikkeling en betrokkenheid van onze medewerkers én door toewijding van ons management zetten wij ons in voor het welzijn van iedereen die werkt bij en met Mammoet Benelux.

 

 

 

ISO en VCA certificaten

Klik op de linkjes hieronder om onze ISO en VCA certificaten te downloaden.

ISO 9001 24.05.2021.pdf

Mammoet Europe Holding BV OHSAS 18001 22.01.2021.pdf

Certificate VCA P 01.09.2019.pdf

Certificate VVT 31.12.2018.pdf